English  |  Polish

Oferta

Wykonujemy części maszyn i urządzeń w produkcji jednostkowej i małoseryjnej wg dostarczonej dokumentacji lub wzoru Klienta przy wykorzystaniu materiałów własnych lub Zleceniodawcy. Obrabiamy części stalowe (stale konstrukcyjne, nierdzewne, żeliwa) oraz z tworzyw sztucznych i metali kolorowych (stopy aluminium, brązy i mosiądze).

Wykonujemy regenerację części poprzez tulejowanie otworów/czopów, napawanie,
wyklejanie, metalizację natryskową , legalizację powierzchni poprzez zebranie warstwy materiału, a także naprawy gwintów metodą HELICOIL. Dostarczamy obrobione zgrubnie tuleje odlewane metodą odśrodkową wykonane z brązu, mosiądzu, aluminium o średnicy do Ø 900

Nasza oferta obejmuje obróbkę skrawaniem i wykonywanie regeneracji tylko na  terenie firmy TAK-REM. 

Obróbka skrawaniem:

toczenie zewnętrznych powierzchni walcowych i stożkowych,

roztaczanie otworów walcowych i stożkowych,

frezowanie detali o różnych kształtach i wymiarach,

frezowanie kół zębatych o zębach prostych, listew zębatych, kół łańcuchowych,

wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie,

dłutowanie,

cięcie materiałów.

Obróbka szlifowaniem:

szlifowanie wałów korbowych,

szlifowanie płaszczyzn, wałków, otworów,

szlifowanie powierzchni stożkowych zewnętrznych i wewnętrznych,

szlifowanie / ostrzenie narzędzi.

Weryfikacja
 

Pomiary średnic i bić wałów, wałów korbowych i innych części, pomiary chropowatości, pomiary twardości (HB i HV), badania magnetyczne na obecność pęknięć, pomiary płaskości.

Usługi
regeneracyjne

Regeneracja części poprzez: tulejowanie czopów/otworów, napawanie, wyklejanie, metalizację natryskową, naprawy gwintów metodą Helicoil

Tuleje odlewane z metali kolorowych

Dostarczamy obrobione zgrubnie tuleje odlewane metodą odśrodkową wykonane z brązu, mosiądzu, aluminium o średnicy do Ø 900.

English  |  Polish