English  |  Polish

Jakość

Polityką jakości TAK-REM Sp. z.o.o. jest świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie swej działalności. Wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 zapewnia ciągłe ich doskonalenie.

Nadzór na przygotowaniem produkcji zapewnia Biuro Technologiczne.

Nadzór nad produkcją zapewnia Szef Produkcji wraz z zespołem Mistrzów.

TAK-REM posiada Biuro Kontroli Jakości, które sprawuje nadzór nad jakością świadczonych usług wystawiając stosowne karty pomiarów / odbioru i jeżeli to konieczne, przy współudziale przedstawicieli klasyfikatorów.

Biuro Kontroli Jakości dysponuje systemem laserowym Easy-Laser umożliwiającym dokumentację odchyłek prostoliniowości, płaskości i prostopadłości obrabianych płaszczyzn, odchyłek płaskości kołnierzy .

English  |  Polish